Cele Fundacji Radiomedica

Powstanie Fundacji Radiomedica związanie jest ściśle z dynamicznym rozwojem i rosnącym znaczeniem diagnostyki obrazowej w codziennej praktyce klinicznej, jest również odpowiedzią na rosnące potrzeby środowiska radiologicznego dotyczące chęci ciągłego poszerzenia wiedzy i kompetencji zawodowych.

Cele Fundacji skupiają się wokół propagowania i wspierania inicjatyw dążących do rozwoju nauk medycznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem radiologii i diagnostyki obrazowej oraz specjalizacji pokrewnych.

Obszar działalności Fundacji obejmuje przede wszystkim osoby szkolące się oraz jednostki szczególnie zainteresowane poszerzaniem już zdobytych kompetencji naukowych i zawodowych.

Jednym z podstawowych celów Fundacji jest umożliwianie i pomoc w prowadzeniu wartościowych projektów naukowo - badawczych, których wyniki mogłyby zostać opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych lub - w perspektywie długoterminowej - praktycznie wykorzystane w obszarach medycyny, technologii informatycznych i teleinformatycznych.

Fundacja przewiduje także możliwość organizowania lub współorganizowania cyklicznych programów szkoleniowo - konferencyjnych służących pogłębianiu i doskonaleniu wiedzy w obszarach strategicznych z punktu widzenia założeń statutowych Fundacji.

Priorytetowo traktowane są wszystkie inicjatywy edukacyjne i badawcze dążące do polepszenia sytuacji nauk medycznych w Polsce, zwłaszcza pod kątem rozwoju skuteczniejszej i bardziej dostępnej diagnostyki obrazowej niezbędnej do lepszego rozumienia problemów klinicznych i tym samym - podejmowania właściwych decyzji terapeutycznych.

Szczegółowy harmonogram działań Fundacji będzie na bieżąco umieszczany i aktualizowany w odpowiednich zakładkach naszej strony internetowej.

Zachęcamy do śledzenia bieżących informacji.

 

Tomasz Adamczyk

Prezes Zarządu