Szkolenia dla Śląska

Opublikowano w Szkolenia

Szanowni Państwo,

 

Miło nam poinformować, że Fundacja Radiomedica została partnerem organizacyjnym cyklu szkoleniowego z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej skierowanego do środowiska medycznego województwa śląskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego wnioskodawcą była Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o.

W projekcie uczestniczyć mogą osoby samozatrudnione/właściciele mikropsiębiorstw (np. indywidualna praktyka lekarska) z siedzibą w woj.śląskim, wykonujące zawód lekarza lub technika elektroradiologii.

Każdy z uczestników szkolenia będzie zobowiązany do wzięcia udziału w 4 z 5 kursów podstawowych oraz 2 z 3 kursów fakultatywnych. Wszystkie zajęcia są nieodpłatne, odbywać się będą w weekendy - w soboty (kursy podstawowe) oraz w soboty i niedziele (kursy fakultatywne), w Katowicach.

W związku z potrzebą stworzenia szczegółowego harmonogramu zajęć dla poszczególnych grup i cykli tematycznych zwracam się do osób zainteresowanych z prośbą o wstępną, elektroniczną rejestrację pod aktywnym LINKIEM, pod którym znajdą Państwo listę wszystkich przewidzianych projektem kursów. Każda z osób rejestrujących się będzie proszona o zaznaczenie wybranych kursów (4 - podstawowych i 2 - fakultatywnych) i potwierdzenie dokonanaego wyboru w polu REJESTRACJA. Prosimy również o wpisanie w odpowiednio oznaczonych polach podstawowych danych osobowych oraz numeru telefonu i adresu mailowego w celach kontaktowych.

Po analizie ankiet rejestracyjnych zostaną Państwo poinformowani o harmonogramie szkoleń.

Każda z osób zakwalifikowanych będzie ponadto zobowiązana do podpisania umowy szkoleniowej, w której wypełnieniu pomogą Państwu pracownicy Spółki Szkoleniowej w siedzibie Spółki, w Katowicach (u. Szopienicka 58) lub w umówionym z Państwem miejscu (np. w przypadku kilku/kilkunastu osób zakwalifikowanych, pracujących w jednym zakładzie diagnostycznym/pracowni).

Uwaga - ogólna liczba miejsc ograniczona jest zapisami wniosku o dofinansowanie; nie może przekroczyć 80 uczestników.

Równocześnie chciałbym prosić o dalsze rozpowszechnainie informacji w środowisku radiologicznym.

Jestem przekonany, że z Państwa pomocą i przy Państwa udziale, uda się sprawnie i efektywnie przeprowadzić cały cykl szkoleń, a prezentowana na wykładach i ćwiczeniach tematyka będzie pomocna w codziennej pracy zawodowej.

 

logo