Klasyfikacja PI-RADS

Opublikowano w Wiedza i praktyka

Szanowni Państwo,

Każdego roku w Europie wykrywanych jest ok.350tys. nowych przypadków zachorowania na raka gruczołu krokowego, co stanowi ok.25% wszystkich nowo wykrywanych chorób nowotworowych u mężczyzn.

Dynamiczny rozwój techniki obrazowania gruczołu krokowego metodą rezonansu magnetycznego zaowocował powstaniem wytycznych grupy robocznej ESUR złożonej z ekspertów ds. MRI gruczołu krokowego, które przedstawiają precyzyjną analizę i sugestie dot. wieloparametrycznych protokołów obrazowania gruczołu krokowego stosowanych u chorych z podejrzeniem obecności procesu rozrostowego. 

Na bazie opisanych wytycznych stworzona została klasyfikacja PI-RADS, która w oparciu o analogiczny proces radiologicznej oecny chorych z podejrzeniem raka piersi, stratyfikuje chorych z podejrzenie raka gruczołu krokowego.     

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi ESUR dot.obrazowania gruczołu krokowego metodą rezonansu magnetycznego oraz klasyfikacją PI-RADS; linki do artykułów zmieszczone są poniżej:

ESUR prostate MR guidelines 2012

PI-RADS classification